آخرین اخبار

«آگهی جذب کارگزار»
تاریخ ایجاد خبر : 1398/9/17
ساعت ایجاد خبر : 15:5
شماره خبر : 1855
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در نظر دارد به منظور توسعه فناوری و کمک به تجاری سازی و فروش محصولات و خدمات شرکت های فناور و دانش بنیان و رفع نیازهای صنایع، نسبت به انتخاب کارگزار و بروکر اقدام نماید.

از متقاضیان فعال در این زمینه درخواست می شود رزومه کامل توانمندیهای خود را به همراه فعالیتهای انجام گرفته بویژه در دو سال اخیر طی نامه کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/9/25  به نشانی: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، تقاطع گلگشت، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی واحد دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی، کد پستی 5165639861  ارسال نمایند.