آخرین اخبار

بررسی راهكارهای توسعه اتمسفر نوآوری در شهرستان هشترود
تاریخ ایجاد خبر : 1398/11/9
ساعت ایجاد خبر : 10:4
شماره خبر : 1878
در جلسه شورای فناوری شهرستان هشترود صورت ‍‍‍ پذیرفت

جلسه شورای فناوری شهرستان هشترود روز سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 با موضوع بررسی وضعیت مرکز نوآوری هشترود و پتانسیل های این شهرستان ، به ریاست فرماندار هشترود و با حضور رئیس پارک علم و فاوری آذربایجان شرقی، شهردار هشترود و جمعی از روسای دستگاه های اجرایی و مخترعین و فناوران شهرستان هشترود در محل فرمانداری شهرستان هشترود برگزار شد. ارائه گزارش عملکرد مرکز نوآوری هشترود ، برگزاری جشنواره رویش در ابتدای سال آینده در هشترود، افزایش میزان حمایت های پارک  از مرکز نوآوری و اجرای طرح مهر فناوری در شهرستان هشترود  رئوس موضوعات مطرح در جلسه بود.

مرکز نوآوری هشترود در اجرای سیاست پارک در زمینه تمرکز زدایی  از مرکز استان و حمایت از کلیه فناوران و نوآوران فعال در شهرستان ها، با همکاری دانشگاه پیام نور راه اندازی شده  و از نوآوران و فناوران هشترود حمایت مینماید.