پارک علم و فناوری
محلی برای تبدیل ایده به ثروت

  • با ما در ارتباط باشید :

شرکت های فناور مستقر در پارک و مراکز رشد

واحد های صنعتی مستقر در پارک


sample41

تعاملات بین المللی

دفتر روابط بین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، دفتر روابط بین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با هدف تعامل و ارتباط با پارک های علم و فناوری دنیا و نهاد ها و سازمان های مرتبط با امور پارک های علم و فناوری فعالیت مینماید.

sample41

دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی

هدف اصلی تاسیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، ارتقاء سطح فناوری صنايع موجود در منطقه شمالغرب کشور و افزايش توان رقابتی و در نهايت توسعه اقتصادی منطقه میباشد.

sample41

به زودی...

به منظور شناسایی نیازها و چالش های صنایع و سازمانها و ایجاد ارتباط فیمابین شرکت های فناور و محققین فعال در زمینه های مختلف فناوری، کلیه صنایع ، سازمانها و نهاد ها میتوانند، نیاز ها و چالشهای خود را در زمینه طراحی و تولید تجهیزات ، قطعات و مواد در این قسمت ثبت نمایند.