آخرین اخبار

گزارش اقدامات و دستاوردهای پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در حوزه مقابله با ویروس کرونا درخبرنامه عتف صفحه 46
تاریخ ایجاد خبر : 1399/3/18
ساعت ایجاد خبر : 11:43
شماره خبر : 1915